Copyright informatie

Nederlands (for English version, see below)

Alle rechten voorbehouden. Houdt u rekening met de geldende intellectuele eigendomsrechten.

Alle informatie op deze website, zij het in de vorm van tekst of afbeelding, is eigendom van Bjorn Koopmans, tenzij anders vermeld. Gebruik van deze informatie voor persoonlijk gebruik is toegestaan. Een bronvermelding wordt zeer op prijs gesteld. Gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden is enkel en alleen toegestaan onder bepaalde (nader op te vragen) voorwaarden en met uitdrukkelijke toestemming van Bjorn Koopmans.

Het maken en onderhouden van deze website en diens inhoud is veel werk en kost veel tijd en geld. Ik streef met deze website of diens inhoud geen commerciële doeleinden na. Al dat werk en al die tijd levert mij dus geen geld of een andere vorm van compensatie op. Ik hoop daarom dat u het respect zult hebben om u aan bovengenoemde voorwaarden te houden.

Het framework van deze website is op basis van WordPress. Lees hier de Terms of Service van WordPress. Dit framework is uitgebreid met zogenaamde thema’s en plugins. Het voert echter te ver om de gebruiksvoorwaarden en copyright informatie van deze uitbreidingen hier allemaal apart te benoemen.

Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met mij op.

Veel plezier op deze website! 🙂

English

All rights reserved. Please keep in mind the applicable intellectual rights.

All information on this website, being it text or pictures, is property of Bjorn Koopmans, unless otherwise stated. Use of this information for personal purposes is allowed. A source-reference is very much appreciated though. Use of this information for commercial purposes is only allowed under certain conditions and with expressed permission of Bjorn Koopmans.

Building and maintaining this website and its contents is a lot of work and takes a lot of time and money. I don’t have any commercial goals with this website or its contents. That means that I’m not receiving any money or other kinds of compensation for all this work and time. I therefore hope that you will respect the conditions stated above.

The framework of this website is based on WordPress. Please read the Terms of Service of WordPress here. This framework is enhanced with so called themes and plugins. It goes a little too far to state all terms of services and copyright-information of all these extentions here, though.

If you have any questions and/or remarks, please don’t hesitate to contact me.

Have fun on this website! 🙂