Bedankt!

Een reis van deze omvang is mijns inziens niet mogelijk zonder de hulp van anderen. Dat kan hem in relatief kleine dingen zitten, zoals eenvoudige reistips, maar ook in grote dingen. Daaronder reken ik ook morele ondersteuning, omdat ik dat soms nog veel waardevoller ervaar dan technische ondersteuning.

De volgende personen verdienen een speciale vermelding:

  • Mijn familie: Jilles, Patricia, Ton, Nicole, Heroen en Remon
  • Sandra van der Lee
  • Roel Schrijver en Susanne Baijens

Met name in technisch opzicht ben ik CruiserLand in Den Haag zeer erkentelijk. Zij hebben mijn auto uitstekend gerepareerd en geprepareerd voor deze lange reis. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan vele (ex)leden van de LandCruiserClub, die vele waardevolle tips en ervaringen met mij hebben gedeeld.

Ook tijdens de reis heb ik ontzettend veel leuke en interessante mensen ontmoet, waarvan sommigen ook in praktische zin hebben bijgedragen in het succes van deze reis. Ik wil met name de volgende mensen bedanken (in willekeurige volgorde):

  • De familie Vosseberg (Jochen, Judith, Hannah, Lea, Ruben en Marie) (Duitsland)
  • Willi, Ampi, Ben en Hannetgie uit Newcastle (Zuid Afrika)
  • Roland en Katharina (Zwitserland)
  • Mathias en Alexandra (Botswana/Duitsland)
  • Duncan en Eli (Zuid Afrika/Engeland)
  • Mo (Aswan, Egypte)
  • Chris (Kenya/Duitsland)